Der er resultater af nye vandprøver, se dem under forbruger info.

Der har været afholdt generalforsamling med et lille fremmøde. Martin Christensen og Michael Lundholm blev valgt til Bestyrelsen. Under eventuelt var der en lille drøftelse af vandværkets fremtid. Ellers ingen bemærkninger.

Sæsing vandværk har indgået en aftale med Tårs vandværk der sikrer, at forbrugerne i Sæsing kan opretholde vandforsyningen i tilfælde af nedbrud. Aftalen giver også adgang til en længerevarende forsyning fra Tårs vandværk

Aftalen med Tårs vandværk gjorde også, at Sæsing vandværk er blevet fritaget for at laver yderligere BNBO aftaler. Vandværket bliver ikke betragtet som et blivende vandværk i fremtiden.

Vandværket har indgået en ny aftale med BetalingsServiceWeb.  

HUSK ny tilmelding til BS(Betalingsservice)

Er du ikke tilmeldt BS, kan du gøre det, når du får det første indbetalingskort. Dermed undgår du unødige udgifter til rykkergebyrer.