Der indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Sæsing Vandværk. Den afholdes onsdag den 27. marts klokken 19:00 på adressen, Sæsingvej 3, Sæsing. Dagsorden i følge vedtægterne. Dagsorden og vedtægterne kan rekvireres ved henvendelse til sekretæren på saesing.vandvaerk@live.dk eller sms på 21290502 med oplysning om mailadressen.

Generalforsamlingen er for alle forbrugere og kræver ikke tilmelding, men af hensyn til at der efter generalforsamlingen serveres et lille traktement,  må du gerne tilmelder dig på mobil, sms eller mail.

I den kommende uge vil årsopgørelserne for 2023 blive lavet og sendt til jer. Enten via mail til dem som er tilmeldt det, ellers med post. Husk at det koster ekstra at få leveret en papir udgave med postvæsnet. Se i øvrigt takstbladet under forbruger info.
Gem din årsopgørelse. Det er her du ser din fremtidige aconto betaling. Opkrævningen som NETS betalingsservice laver, indeholder kun meget lidt information. Er du ikke allerede tilmeldt betalingsservice, så gør det næste gang du modtager et FI-indbetalingskort. Der er penge at spare.

Et nytår er startet og dermed også et nyt Takstblad for Sæsing vandværk. Se det under Forbruger info. Der er kommet en del nye gebyr på. Grunden til det er de stadig stigende omkostninger til at udsende opgørelser og opkrævninger.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at den omkostning skal ligge ved den forbruger, som gør brug af disse muligheder. Ønsker du ikke den omkostning kan du nå at undgå det endnu. Bliv tilmeldt Betalingsservice og tilmeld din mail til Vandværket. Du vil så fremover modtage opgørelser og information pr. mail. Se mere under Kontakt dit vandværk.

Vandværket har fået en Facebook gruppe. Den kan du blive medlem af, ved at anmode om det. Gruppen er ikke beregnet til at kontakte vandværket, men kun til at vandværket kan sende dig informationer. Har du behov for at kontakte vandværket, beder vi dig bruge de normale metoder, som mail og telefon.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.